Автомобилски осигурувач

  • Automobile Fuse

    Автомобилски осигурувач

    Оваа серија осигурувачи на возила е составена од два дела, врски на осигурувачи и основи на осигурувачи. Според различни апликации, врските со осигурувачи можат да се поделат на нормален тип (CNL, RQ1) и брз тип (CNN), и двете поврзани завртки. Врските со осигурувачи може да се поврзат директно со инсталирана основа на осигурувачи (RQD-2) за практична размена на осигурувачи.