Врв поврзан со квадратна цевка Тип врски со брзо дејство на осигурувачи за заштита на полупроводник