Држачи за цилиндрични осигурувачи

  • Cylindrical Fuse Holders

    Држачи за цилиндрични осигурувачи

    Откако куќиштето инјектирано со пластика е опремено со контакти и врски со осигурувачи, основите се формираат со заварување или заковување и на двете способни да бидат повеќефазни структурирани. FB15C, FB16-3J, FB19C-3J, Rt19 се со отворена структура, а другите се со полукриена структура. Постојат пет големини на осигурувачи кои можат да се изберат за истата основа на осигурувачи на RT18N, RT18B и RT18C, Постојат две групи влезни линии за RT18N. Една е
    инсталирани со осигурувачки врски осигурувачки врски со соодветна големина. Другото е постојан отворен контакт со двојни точки на кршење. Целата основна единица може да ја прекине моќноста. Основите Rt18 се инсталирани на сите DIN шини, меѓу кои RT18L е опремен со сигурносна брава од погрешно работење во состојба на кршење.