Цилиндрични врски со осигурувачи

  • Cylindrical Fuse Links

    Цилиндрични врски со осигурувачи

    Променлив елемент на осигурувач во пресек изработен од чист метал запечатен во кертриџ изработен од високо-керамичко или епоксидно стакло. Осигурувачка цевка исполнета со хемиски обработен кварцен песок со висока чистота како медиум за гаснење лак. Точкото заварување на елементот на осигурувачот завршува на капаците обезбедува сигурно електрично поврзување; Ударниот напаѓач може да биде прикачен на врската со осигурувачи за да обезбеди непосредно активирање на микро-прекинувачот за да даде разни сигнали или автоматски да го пресече колото. Специјалниот осигурувач според Слика 1.2 ~ 1.4 може да се испорача според барањата на клиентите.