Уреди за следење на осигурувачи

  • Fuse monitoring devices

    Уреди за следење на осигурувачи

    Таа е составена од следниве делови: 1. Стопер на топење, 2. Микро прекинувач (со еден нормален близок контакт и еден нормален отворен контакт), 3. Основа за напаѓачот и прекинувачот. Уредите за следење на осигурувачи обично се паралелни под завртките за прицврстување на капакот на краевите на осигурувачот. Кога осигурувачот се расипува, ударниот игла излегува од ударот, микро прекинувачот се турка и сигналот се испраќа или колото се прекинува. Потоа, растојанието помеѓу двата краја на прицврстување може да се прилагоди во одреден опсег за паралелизирање со осигурувачи со различна висина.