Нулта линија осигурувач

  • Null line fuse

    Ништовен осигурувач

    Оваа серија на осигурувачи на нул-линијата може да биде опремена со RT18 серија на држачи / основи на осигурувачи и DR-серија на исклучувања на осигурувачи
    прекинувачи за употреба, на пр. може слободно да се комбинира во RT18-32 3P + N структури, итн. или да се комбинираат како побарувања на клиентот.